معنی کلمه dream

خواب انگلیسی چی میشه

dream یعنی چه؟

خواب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی خواب به انگلیسی = dream

 

dream= خواب