معنی کلمه bill

اسکناس انگلیسی چی میشه

bill یعنی چه؟

اسکناس به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی اسکناس به انگلیسی = bill

 

bill= اسکناس