معنی کلمه bill

اسکناس انگلیسی چی میشه

bill یعنی چه؟

اسکناس به انگلیسی