معنی کلمه bedroom

اتاق خواب انگلیسی چی میشه

bedroom یعنی چه؟

اتاق خواب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی اتاق خواب به انگلیسی = bedroom

 

bedroom= اتاق خواب