معنی کلمه bedroom

اتاق خواب انگلیسی چی میشه

bedroom یعنی چه؟

اتاق خواب به انگلیسی