معنی کلمه tree

درخت انگلیسی چی میشه

tree یعنی چه؟

درخت به انگلیسی