معنی کلمه sugar

شکر انگلیسی چی میشه

sugar یعنی چه؟

شکر به انگلیسی