معنی کلمه pool

استخر انگلیسی چی میشه

pool یعنی چه؟

استخر به انگلیسی