معنی کلمه pencil

مداد انگلیسی چی میشه

pencil  یعنی چه؟

مداد به انگلیسی