معنی کلمه lip

لب انگلیسی چی میشه

lip یعنی چه؟

لب به انگلیسی