معنی کلمه Valet

نوکر انگلیسی چی میشه

Valet یعنی چه؟

نوکر به انگلیسی