معنی کلمه Train

قطار انگلیسی چی میشه

Train یعنی چه؟

قطار به انگلیسی