معنی کلمه Ugly

زشت انگلیسی چی میشه

Ugly یعنی چه؟

زشت به انگلیسی