معنی کلمه Tree

درخت انگلیسی چی میشه

Tree یعنی چه؟

درخت به انگلیسی