معنی کلمه snow

برف انگلیسی چی میشه

snow یعنی چه؟

برف به انگلیسی