انشا در مورد پاییز + ( جدید و خاص )

انشا بسیار احساسی و زیبا در مورد پاییز

بهترین انشا سال در مورد انشا

بهترین و بروزترین انشا در مورد پاییز

 

انشا در مورد پاییز

 

 

پاییز


زیباترین فصل سال پاییزه چند رنگ فصلی پرازخاطره میگویند خزان است

اما من پاییز را آغاز میدانم زندگی وزنده بودن بوی پاییز بوی بارون ادم را یاد تمام خاطراتش می اندازد

پاییز آغاز عاشق شدن وعشق ورزیدن وشناختن خداوند که زیباترین معشوق است

طبیعت رنگارنگ نشانه خالق زیبا ویکتاست بعضی وقتها نمیتوان پاییزرا تفسیرکرد

واقعا زبان قاصراست وزبان خاموش ،،چشمان ما میبیند و لذت میبرد وخاطره میسازد

خیلیا فصل پاییز را برای عاشق شدن انتخاب میکنند 

خاطرات زیبا و عاشقانه را با برگ ریزان شروع میکنند برگهای زردوسرخ وسبز ،،برگهای خشک زیر پای عابران

صدای نفسهای پاییز را میدهند مهر،آبان آذر،ماههای فصل پاییز هستند

بوی مهر که بوی پاییز وبوی مدرسه میدهد وآبان و آذر که بارون نم نمش آدمو یاد همه روزهای خاطره انگیز می اندازد

و ناخودآگاه لبخندی برروی لبمان نقش میبندد اگر خاطرات کم تلخ باشد

لبخندمان تلخ و اگر خاطرات شیرین باشد لبخندی شیرین خواهیم داشت پس بیایبد با لبخندهایمان همه فصلها را شیرین کنیم

 

 

تهیه شده و متن کاملا اختصاصی از سایت بیوگاه