هم خانواده ویدیو

کلمات هم خانواده ویدیو

 ویدیو یعنی چه؟

معنی کامل ویدیو و هم خانواده

 

 

 

دستگاه ضبط مغناطیسی تصویر و صدا و پخش و نمایش آن از طریق تلویزیون