معنی کلمه wedding

عروسی انگلیسی چی میشه

wedding یعنی چه؟

عروسی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی عروسی به انگلیسی = wedding

 

wedding= عروسی