معنی کلمه suit

کت و شلوار انگلیسی چی میشه

suit یعنی چه؟

کت و شلوار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی کت و شلوار به انگلیسی = suit

 

suit= کت و شلوار