معنی کلمه song

اهنگ انگلیسی چی میشه

song یعنی چه؟

اهنگ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی آهنگ به انگلیسی = song

 

song= آهنگ