معنی کلمه soldier

سرباز انگلیسی چی میشه

soldier یعنی چه؟

سرباز به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سرباز به انگلیسی = soldier

 

soldier= سرباز