معنی کلمه science

قیمت علم چی میشه

science یعنی چه؟

علم به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی علم به انگلیسی = science

 

science= علم