معنی کلمه plate

بشقاب انگلیسی چی میشه

plate یعنی چه؟

بشقاب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بشقاب به انگلیسی = plate

 

plate= بشقاب