معنی کلمه milk

شیر انگلیسی چی میشه

milk یعنی چه؟

شیر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شیر به انگلیسی = milk

 

milk= شیر