معنی کلمه marriage

ازدواج انگلیسی چی میشه

marriage یعنی چه؟

ازدواج به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی پادشاه به انگلیسی = marriage

 

marriage= پادشاه