معنی کلمه juice

آب میوه انگلیسی چی میشه

juice یعنی چه؟

آب میوه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی آب میوه به انگلیسی = juice

 

juice= آب میوه