معنی کلمه home

خانه انگلیسی چی میشه

home یعنی چه؟

خانه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی خانه به انگلیسی = home

 

home= خانه