معنی کلمه green

سبز انگلیسی چی میشه

green یعنی چه؟

سبز به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سبز به انگلیسی = green

 

green = سبز