معنی کلمه gray

خاکستری انگلیسی چی میشه

gray یعنی چه؟

خاکستری به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی خاکستری به انگلیسی = gray

 

gray= خاکستری