معنی کلمه exercise

تمرین انگلیسی چی میشه

exercise یعنی چه؟

تمرین به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی تمرین به انگلیسی = exercise

 

exercise= تمرین