معنی کلمه egg

تخم مرغ انگلیسی چی میشه

egg یعنی چه؟

تخم مرغ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی تخم مرغ به انگلیسی = egg

 

egg= تخم مرغ