معنی کلمه crowd

جمعیت انگلیسی چی میشه

crowd یعنی چه؟

جمعیت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی جمعیت به انگلیسی = crowd

 

crowd= جمعیت