معنی کلمه chicken

جوجه انگلیسی چی میشه

chicken یعنی چه؟

جوجه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی جوجه به انگلیسی = chicken

 

chicken= جوجه