معنی کلمه cake

کیک انگلیسی چی میشه

cake یعنی چه؟

کیک به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی کیک به انگلیسی = cake

 

cake= کیک