معنی کلمه breakfast

صبحانه انگلیسی چی میشه

breakfast یعنی چه؟

صبحانه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی صبحانه به انگلیسی = breakfast

 

breakfast= صبحانه