معنی کلمه bathroom

حمام انگلیسی چی میشه

bathroom یعنی چه؟

حمام به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی حمام به انگلیسی = bathroom

 

bathroom= حمام