معنی کلمه band

باند انگلیسی چی میشه

band یعنی چه؟

باند به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی باند به انگلیسی = band

 

band= باند