معنی کلمه ball

توپ انگلیسی چی میشه

ball یعنی چه؟

توپ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی توپ به انگلیسی = ball

 

ball= توپ