معنی کلمه Nail

میخ انگلیسی چی میشه

Nail یعنی چه؟

میخ به انگلیسی