معنی کلمه soup

سوپ انگلیسی چی میشه

soup یعنی چه؟

سوپ به انگلیسی