معنی کلمه lamp

لامپ انگلیسی چی میشه

lamp یعنی چه؟

لامپ به انگلیسی